Voor zilver en Zeeuws belangIn 1724 organiseerde de kort daarvoor opgerichte Middelburgse Commercie Compagnie een handelsexpeditie naar de Stille Zuidzee. Het doel van de reis was de westkust van Zuid-Amerika: een verboden gebied met rijke zilvermijnen, dat onder Spaans gezag viel. Bij Kaap Hoorn kwamen de schepen in problemen. Door hevige stormen keerden twee schepen naar Brazilië terug. Alleen de Don Louis wist uiteindelijk Kaap Hoorn te ronden. Daarbij liep het fregat zware averij op. Ook nam het aantal sterfgevallen onder de bemanning snel toe. Na een verblijf van zes maanden in ‘Baai de Blijde Hoop’, een afgelegen fjord aan de zuidkust van Chili, zette het Zeeuwse schip de reis naar Peru voort. Daar werd het op 31 december 1725, met hulp van enkele muitende opvarenden door een Spaans schip genomen. Na een maandenlange gevangenschap, gevolgd door een tocht over de landengte van Panama en een zeereis naar Europa, arriveerde de onderstuurman Hubregt Kempe op 1 mei 1727 in Middelburg. Hij was een van de weinige overlevenden van deze rampzalige Zuidzee-expeditie.In zijn reisverslag beschrijft Kempe het verloop van de expeditie vol tegenslagen en ontberingen. De onderstuurman geeft een goed beeld van het harde zeemansbestaan, de oplopende spanningen tussen de zeelieden en het dagelijkse gevecht om te overleven in een onbekend en verafgelegen gebied op de wereld.


Het eerste exemplaar van het boek werd op 3 november 2012 aangeboden aan mr. H.M. (Harald) Bergmann, burgemeester van Middelburg. Deze gebeurtenis vond plaats tijdens het symposium over de Nederlandse Zuidzee-expedities en de Zeeuwse betrokkenheid in de vroegmoderne tijd, gehouden in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg.


Titel: Voor zilver en Zeeuws belang; De rampzalige Zuidzee-expeditie van de Middelburgse Commercie Compagnie, 1724-1727
Auteur: Ruud Paesie
Uitgeverij: Walburg Pers
Zutphen, 2012
ISBN 978.90.5730.845.1
Pagina’s: 240, geïllustreerd, bronnen en literatuuropgave, glossarium, summary, register van geografische, persoons- en scheepsnamen

Voor Zilver en Zeeuws belang verscheen als deel 111 uit de reeks Werken van de Linschoten-Vereeniging