>


Het Zeeuws Archief beheert een unieke paskaart van de Monding der Schelde uit de collectie van het KZGW. Ruud Paesie laat zien dat deze tweedelige kaart uit 1619 een bijzonder licht werpt op de voorbereidingen van de aankomst van de Prince Royal in 1613 bij Vlissingen met aan boord keurvorst Frederik V van de Palts en zijn echtgenote Mary Stuart.

Blog: Fundament van Hollandse rijkdom

https://maritiemportal.nl/blog-fundament-van-hollandse-rijkdom/

'1735-Schatkaart leidt tot berging Hoe een 18de-eeuwse zeekaart een grote controverse uitlokte' in: M. Storms, M. van Groesen en anderen (red.) Kaarten die geschiedenis schreven  (Tielt 2022) 152-153.

Ook in het engels verschenen

‘Van volle naar gereefde zeilen; handel en koopvaart’, in: J. Dekker en H. Uil (red.) Zierikzee, acht eeuwen stad (Goes 2021) 142-159.

''Hollendertiden'. Noorse zeelieden in Zierikzee in de achttiende eeuw', in:
Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland), jaargang 45 (Zierikzee 2020) 19-28.
klik hier
‘Voor waakzaamheid, arbeidzaamheid en onderlinge onderrichting. Stichting en vorming van de Middelburgse Volkssociëteit’, in:
R. Guldenmund (e.a.) (red.), De Vergenoeging, een sociëteit in het hart van Middelburg (Middelburg 2020) 39-60.
Klik hier
‘Handel over zee’, in:
J. Dekker (eindredactie) Middelburg. Gezicht van de Stad
(Vlissingen 2017) 83-111.
“Slave ola’. Slavenadministraties onder VOC-bestuur’, in:
Den Spiegel : Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen, jaargang 35. Juli 2017, nr. 3 (11-15).
Klik hier
‘Het doel heiligt de middelen. Het religieus geïnspireerde veroveringsplan van dominee Abdias Hattinga’, in:
De Hattinga’s: Predikanten, geneesheren, bestuurders en vooral kaartenmakers, hun geschiedenis en betekenis voor Hulst en Hulsterambacht. Jaarboek van de Oudheidkundige Kring ‘De vier Ambachten’ 2014-2015
(Hulst 2015) 166-175.
Klik hier
‘Oranjesensatie en slagveldtoerisme. Een reisje met het jacht der Commercie Compagnie van Middelburg naar Brabant en Vlaanderen, in de maand september 1815’, in:
A.M.C. van Dissel, M.A. Ebben en K.J. Fatah-Black (red.), Reizen door het maritieme verleden van Nederland
(Zutphen 2015) 79-94.
Klik hier
   
RESEARCH REPORT, No 316. Transcription of the Journal of Adriaen van der Graaff (Dutch East Indiaman Zeewijk) by Menno Leenstra & Ruud Paesie.
Department of Maritime Archaeology, Western Australian Museum, Report nr. 316.
Klik hier
'De zeven slavenreizen van het Vlissingse fregat Magdalena Maria, 1761-1771’, in:
Den Spiegel: Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen, jaargang 32.
Juli 2014, nr. 3 (7-14).
Klik hier
   
RESEARCH REPORT, No 310. Inventory and analyses of archival sources in the Dutch East India Company (VOC) archives in the Netherlands in order to contribute to possible locations and identification of VOC shipwrecks off the Western Australian Coast
Department of Maritime Archaeology, Western Australian Museum, Report nr. 310.
Klik hier
''Die wat wil hebben hebben moet er op uijt snuijven'. De slavenopstand op de Vigilantie en de gunstige gevolgen voor Hendrik Milborn, 1780'', in:
F. van der Doe, P. Moree en D.J. Tang (red), Buitgemaakt en teruggevonden. Nederlandse brieven en scheepspapieren in een Engels archief. Sailing Letters Journaal V.
(Zutphen 2013) 225-233.
'Flessenpost ontmaskert muiters’, in:
Den Spiegel: Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen, jaargang 31.
Oktober 2013, nr. 4 (25-27).
'Een nouveau riche in het Ancien Régime. De levenswandel van Johannes Sebastiaan van Naamen (1731-1812)' in:
R.H.M. van Immerseel (red.), Verhalen van Scherpenzeel
(Scherpenzeel 2013) 17-39.
   
'Michiel de Ruyter, admiraal der admiralen' in:
T. van Gent en R. Paesie (red.), Zeeuwse zeehelden uit de zestiende en zeventiende eeuw
(Vlissingen 2012) 111-122.
'Marinus Hollaer, de held van het Slaak' in:
T. van Gent en R. Paesie (red.), Zeeuwse zeehelden uit de zestiende en zeventiende eeuw
(Vlissingen 2012) 71-81.
'De sluiting van het Veerse Gat, april 1961' in:
Tijdschrift voor Zeegeschiedenis
(Uitgegeven door de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis), jaargang 31.
Oktober 2012, nr. 2 (jubileumnummer) (44-49).
'Zeeuwsche Rommelso', in:
T. van Gent en P. Ippel (red.), Zeeland en de wijde wereld: Liber Amicorum voor Willem van den Broeke
(Middelburg 2012) 75-90.
'Rekening bewijs en reliqua': Het financiële beleid van het Amsterdamse Korendragersgilde' in:
Tijdschrift voor Zeegeschiedenis
(Uitgegeven door de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis), jaargang 31.
Mei 2012, nr. 1 (3-26).
 
'In belang van Walcheren. De risicovolle scheepvaart als maritiem-economische speerpunt, 1670-1720' in:
Leidschrift: Historisch Tijdschrift, jaargang 26.
December 2011, nr. 3 (25-41).
'Marinus Hollaer als bevelhebber van de blokkadevloot, 1625-1626’, in:
Den Spiegel: Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen, jaargang 29.
Oktober 2011, nr. 4 (19-22).
‘Nieuwe inzichten over het leven van Abraham Crijnsens’, in:
Den Spiegel: Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen, jaargang 29.
Juli 2011, nr. 3 (16-18).
 
''Op een Avontuertje met 't vergat Vlissinge': Het verslag van een Zeeuwse kaper tijdens de Derde Engelse Oorlog', in:
Tijdschrift voor Zeegeschiedenis
(Uitgegeven door de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis), jaargang 29.
November 2010, nr. 2 (23-42).
‘Expedities naar de Akuriyo van de Coppename in 1717’, in:
Oso (Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch gebied), jaargang 29.
Oktober 2010, nr. 2 (331-347).
‘De ‘Societeyt ter Navigatie op Essequebo en annexe Rivieren’: Op- en ondergang van een Zeeuwse Rederij’, in:
M.A. Ebben, H.J. den Heijer en J.C.A. Schokkenbroek (red.), Alle streken van het kompas: Maritieme geschiedenis in Nederland
(Zutphen 2010) 295-316.
‘Zeeuwen en de slavenhandel: Een kwantitatieve analyse’, in:
Zeeland. (Tijdschrift van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen).
Maart 2010, nr. 1 (2-13).
‘Op perkament getekend: Productie en omvang van het hydrografische bedrijf van de VOC’, in:
Caert-Thresoor (Tijdschrift voor de Geschiedenis van de Cartografie).
Maart 2010, nr 1 (1-8).
Klik hier.
 
‘Ach kust dezelve nog eens van mij. Brieven aan vrienden en geliefden uit de kolonies Essequebo en Demerary’, in:
F. van der Doe, P. Moree en D.J. Tang (red), De smeekbede van een oude slavin en andere verhalen uit de West. Sailing Letters Journaal II.
(Zutphen 2009) 46-57.
'Duiken naar een maritiem verleden: Een inleidend artikel', in:
Tijdschrift voor Zeegeschiedenis
(Uitgegeven door de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis), jaargang 28. Themanummer maritieme archeologie.
Oktober 2009, nr. 2 (3-11).
‘Van monopolie naar vrijhandel: De illegale slavenhandel tijdens het octrooi van de Tweede West-Indische Compagnie, 1674-1730’, in:
Oso (Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch gebied), jaargang 28.
Oktober 2009, nr. 2 (103-121).
‘Met nut ende proffijt tot affbreuck van Spangien’: Plannen voor de oprichting van een geoctrooieerde Vlissingse Compagnie van Kaapvaart in 1623, in:
Nehalennia (Tijdschrift voor archeologie, geschiedenis, dialectologie en volkskunde van Zeeland en Goeree-Overflakkee).
September 2009, nr. 165 (17-21).
‘Den Nederlandtschen Bye-corf: Pamfletten tegen het Twaalfjarig Bestand met Spanje’, in:
De Boekenwereld (Tijdschrift voor boek en prent), jaargang 25.
Maart 2009, nr. 3, (215-230).
 
‘Heshuijsen & De Jonge een firma voor velerlei handel’, in:
Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland), jaargang 33.
November 2008, (5-18).
‘De Stadsdocke van Middelburgh. De geschiedenis van het oudste getijdenvrije havendok van Nederland’, in:
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis (Uitgegeven door de Nederlandse Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis).
Juni 2008, nr. 1, (1-12). Klik hier
 
‘Het Nieut Kaert-boeck vande XVII Nederlandse provincie’, in:
Caert Thresoor (Tijdschrift voor de Geschiedenis van de Cartografie).
2007, nr. 3, (75-79). Klik hier
 
‘De uitrusting van de expeditievloot van Jacob Roggeveen naar het 'onbekende Zuidland' (1721-1722)’, in:
Tijdschrift voor Zeegeschiedenis (Uitgegeven door de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis), jaargang 25.
Oktober 2006, nr. 2, (138-164). Klik hier
‘De zaak Vlissings Welvaren’, in:
Zeeland (Tijdschrift van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen).
Oktober 2006, nr. 3, (110-117).
‘Lorrendraaiers, enterlopers en octrooidieven; De Zeeuwse smokkelhandel op West-Afrika tijdens het zeventiende-eeuwse handelsmonopolie van de Tweede West-Indische Compagnie, 1674-1700’, in:
Archief
(Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen), 2005, (5-60). Ook verschenen in: Zeeland en het slavernijverleden (Bijdragen gedeeltelijk gepresenteerd tijdens de studiedag 'Zeeland en het slavernijverleden').
‘Onder koraal bedolven’, in:
Archeobrief (Vakblad voor de Nederlandse Archeologie).
Maart 2006, nr. 1, (11-15).
 
rv
‘De illegale goederen- en slavenreis van het fregat de Peerl, 1700-1702’, in:
Tijdschrift voor Zeegeschiedenis (Uitgegeven door de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis), jaargang 24.
Oktober 2005, nr. 2, (167-178).
 
‘Archeologie in Nederlands water; Mergor in Mosam’, in:
Onderwatersport (Bondsblad van de Nederlandse Onderwatersport Bond).
Juli/augustus 2002, (64-65).
‘Geschiedenis van het duiken; de duikklok’, in:
Duiken (Internationaal magazine van de onderwaterwereld).
April 2002, nr. 4, (118-119).
 
‘John Lethbridge, Engels duykelaar’, in:
Onderwatersport (Bondsblad van de Nederlandse Onderwatersport Bond).
Juni 1998, (14-17).