Lorrendrayen op AfricaOp 3 juni 1621 verleenden de Staten-Generaal het octrooi aan de West-Indische Compagnie waarmee zij het alleenrecht verwierf op de scheepvaart en handel in het Atlantisch gebied.  Dit handelsmonopolie werd periodiek verlengd en zou betreft de handel op West-Afrika tot 1730 onveranderd van kracht blijven. Overtreding van het octrooi werd zwaar bestraft, maar desondanks werd dit handelsrecht stelselmatig door schepen uit de Republiek geschonden. Vooral na de heroprichting van de WIC in 1674 hebben Zeeuwse smokkelschepen dit handelsmonopolie op grote schaal ontdoken. Deze lorrendraaiers, zoals ze destijds werden genoemd, zeilden met snelle en wendbare schepen naar de West-Afrikaanse kust waar zij Europese koopwaren tegen Afrikaanse producten en slaven verhandelden.Voor de bestrijding van deze illegale goederen- en slavenhandel rustte de WIC kruisers uit die op de West-Afrikaanse kust patrouilleerden. Gedurende de laatste octrooiperiode (1700-1730) wisten compagnieschepen ruim vijftig lorrendraaiers op te brengen. Dat ging niet altijd zonder slag of stoot en bij deze schermutselingen vonden vele tientallen zeelieden de dood. In dit boek wordt de illegale goederen- en slavenhandel tijdens de laatste octrooiperiode van de WIC behandeld. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de omvang daarvan veel omvangrijker is geweest dat tot nu toe werd aangenomen. Zo was het aantal smokkelreizen op West-Afrika bijna twee keer zo groot als het aantal scheepsreizen van de WIC. Ook ten aanzien van het Nederlands aandeel in de trans-Atlantische slavenhandel moeten de cijfers worden bijgesteld.


De verdediging van het proefschrift Lorrendrayen op Africa: De illegale goederen- en slavenhandel op West-Afrika tijdens het achttiende-eeuwse handelsmonopolie van de West-Indische Compagnie, 1700-1734 ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Universiteit Leiden vond op donderdag 17 april 2008 plaats in het Groot Auditorium van het Academiegebouw, Rapenburg 73 te Leiden.


Titel: Lorrendrayen op Africa. De Illegale goederen- en slavenhandel op West-Afrika tijdens het achttiende-eeuwse handelsmonopolie van de West-Indische Compagnie, 1700-1734
Auteur: Ruud Paesie
Uitgeverij: De Bataafsche Leeuw
Amsterdam, 2008
ISBN 978 90 6707 627 2
Pagina's:  428, geïllustreerd, samenvatting, bronnen- en literatuuropgave, 15 bijlagen, summary, register van persoonsnamen en scheepsnamen en CV