Sociëteit van EssequeboDe maritieme geschiedenis van Middelburg kent een lange traditie van handels- en scheepvaartorganisaties, zoals de VOC, WIC en MCC. Minder bekend is de in 1771 opgerichte ‘Societeyt ter Navigatie op Essequebo en annexe Rivieren’. Doorgaans afgekort tot Sociëteit van Essequebo (SvE). De oprichting was het gevolg van een decennialange belangenstrijd tussen Amsterdam en Middelburg om de Zuid-Amerikaanse kolonie Essequebo en Demerary, het huidige Guyana. Om de Zeeuwse krachten te bundelen trok de Sociëteit kapitaal aan door middel van een aandelenemissie, waarvoor zo’n 180 aandeelhouders tekenden. Daarmee kochten de gekozen directeuren fregatten aan voor de vaart op de genoemde kolonie.


 

Tot op heden is nauwelijks aandacht besteed aan dit maritieme bedrijf. Deels kan dit verklaard worden door gemis aan bronnenmateriaal, want tijdens de oorlogsbrand van mei 1940 ging het stadsarchief van Middelburg in vlammen op. De toen al incomplete bedrijfsadministratie van de SvE ging daarbij volledig verloren. Ondanks dit gemis aan archiefmateriaal is de auteur erin geslaagd om de geschiedenis van dit scheepvaartbedrijf te reconstrueren. Daarvoor onderzocht hij enkele tientallen Nederlandse archiefcollecties en documenten in particulier bezit. Met deze studie wordt een onderbelicht stukje geschiedenis uit het Nederlandse maritieme verleden aan de vergetelheid onttrokken.


Het eerste exemplaar van het boek werd op 3 november 2017 aangeboden aan jhr. mr. Dolph Boddaert, nazaat van de president-directeur van de Sociëteit van Essequebo. Deze gebeurtenis vond plaats in boekhandel De Drvkkery te Middelburg, in de Week van het Zeeuwse boek.


Titel: Sociëteit van Essequebo. Op- en ondergang van een coöperatieve scheepvaartonderneming, 1771-1788
A
uteur: Ruud Paesie
Uitgeverij: Den Boer I De Ruiter Vlissingen, 2017
ISBN 978-90-79875-99-3
Pagina’s: 164, geïllustreerd zwart/wit, slotbeschouwing, bronnen & literatuur, 4 bijlagen en register op persoons- en scheepsnamen.