Dr. Ruud Paesie is maritiem en sociaaleconomisch historicus. Hij verricht historisch en genealogisch onderzoek in opdracht van derden,
verzorgt lezingen en geeft als gastdocent les aan uiteenlopende onderwijsinstellingen.
Daarnaast schrijft hij als freelance journalist voor bladen
.

 

 

 

 

 

 

 

Update 05-07-2024